05
lut

Instrukcja montażu moskitiery

INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY

Aby zamontować „Moskitierę” w oknie, należy dokładnie wykonać poszczególne czynności według poniższej instrukcji : 1. Otworzyć od wewnątrz pomieszczenia kwaterę okna.

Wziąć „Moskitierę” i przekręcić uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90° z pozycji poziomej w pionową znajdujące się na górnej szerokości „Moskitiery”. Uwaga: Uchwyt PCV znajduje się w dolnej szerokości moskitiery.

3. Ująć „Moskitierę” dwoma rękami na 1\3 jej wysokości od dołu, tak aby uchwyt PCV znajdował się na dole „Moskitiery”.

4. Trzymając w rękach „Moskitierę” wystawić ją na zewnątrz otwartego okna.

5. Obrócone uchwyty obrotowe „Moskitiery” wsunąć na górny felc z uszczelką kwatery okna.

6. Przytrzymują jedną ręką „Moskitierę”, drugą ręką chwytamy uchwyt PCV ( uchwyt montażowy ) na dole „Moskitiery”.

7. Puszczamy rękę trzymającą „Moskitierę”, a drugą trzymając za uchwyt PCV przyciągamy „Moskitierę” do okna.

8. Wolną ręką obracamy pozostałe uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90°, tak aby objęły felc razem z uszczelką na całym obwodzie ościeżnicy okna.

9. Wykonujemy korekty ( o ile jest to konieczne ) przesunięć „Moskitiery” w zamontowanym oknie tak, aby nie występowały prześwity pomiędzy „Moskitierą”, kwaterą okna.

 INSTRUKCJA KONSERWACJI MOSKITIERY

Moskitierę, która uległa zabrudzeniu, po zdjęciu z okna, należy myć gąbką letnią wodą z dodatkiem mydła. Po usunięciu zabrudzenia spłukać czystą wodą. Do mycia nie używać detergentów. Moskitiera jest wyrobem przystosowanym do używania przez okres całego roku. Demontaż Moskitiery na okres zimy przedłuża jej żywotność.

INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY

Aby zamontować „Moskitierę” w oknie, należy dokładnie wykonać poszczególne czynności według poniższej instrukcji : 1. Otworzyć od wewnątrz pomieszczenia kwaterę okna.

Wziąć „Moskitierę” i przekręcić uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90° z pozycji poziomej w pionową znajdujące się na górnej szerokości „Moskitiery”. Uwaga: Uchwyt PCV znajduje się w dolnej szerokości moskitiery.

3. Ująć „Moskitierę” dwoma rękami na 1\3 jej wysokości od dołu, tak aby uchwyt PCV znajdował się na dole „Moskitiery”.

4. Trzymając w rękach „Moskitierę” wystawić ją na zewnątrz otwartego okna.

5. Obrócone uchwyty obrotowe „Moskitiery” wsunąć na górny felc z uszczelką kwatery okna.

6. Przytrzymują jedną ręką „Moskitierę”, drugą ręką chwytamy uchwyt PCV ( uchwyt montażowy ) na dole „Moskitiery”.

7. Puszczamy rękę trzymającą „Moskitierę”, a drugą trzymając za uchwyt PCV przyciągamy „Moskitierę” do okna.

8. Wolną ręką obracamy pozostałe uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90°, tak aby objęły felc razem z uszczelką na całym obwodzie ościeżnicy okna.

9. Wykonujemy korekty ( o ile jest to konieczne ) przesunięć „Moskitiery” w zamontowanym oknie tak, aby nie występowały prześwity pomiędzy „Moskitierą”, kwaterą okna.

 INSTRUKCJA KONSERWACJI MOSKITIERY

 Moskitierę, która uległa zabrudzeniu, po zdjęciu z okna, należy myć gąbką letnią wodą z dodatkiem mydła. Po usunięciu zabrudzenia spłukać czystą wodą. Do mycia nie używać detergentów. Moskitiera jest wyrobem przystosowanym do używania przez okres całego roku. Demontaż Moskitiery na okres zimy przedłuża jej żywotność.